மடத்துவெளி வணக்கம்.வருக. அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களே,இந்த இணையதளம் புங்குடுதீவு மடத்துவெளி கிராமம் பற்றிய முழுமையான பதிவேடாக இருக்கும்.இது ஆரம்ப பரீட்சார்த்த பதிவுகளே.காலக்கிரமத்தில் மிக சிறப்பாக முற்றுப் பெறும்.நன்றி.

வியாழன், 25 பிப்ரவரி, 2010

மடத்துவெளி

வணக்கம்.வருக.

அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களே,இந்த இணையதளம் புங்குடுதீவு மடத்துவெளி கிராமம் பற்றிய முழுமையான பதிவேடாக இருக்கும்.இது ஆரம்ப பரீட்சார்த்த பதிவுகளே.காலக்கிரமத்தில் மிக சிறப்பாக முற்றுப் பெறும்.நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக